Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (lühend - FiMS) võeti vastu 2022. aasta juunis.

Seadus loodi eelkõige eesmärgiga võimaldada makseraskustes füüsilisele isikule maksejõuetusavalduse kaudu tema võlgade ümberkujundamine või kohustustest vabastamine, tagades ühtlasi võlausaldajate kaitse. Kui võlgadest vabastamise menetluse eelduseks on pankrotimenetlus, siis võlgade ümberkujundamise eesmärk on ületada võlgniku makseraskused ja vältida pankrotimenetlust. Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui ka tema võlausaldajate õigustatud huve.

Mõistagi on FIMS-menetlus väga detailirohke oma nüanssides. MTÜ Revident annab esmast konsultatsiooni selles vallas ja vajadusel aitab võlgnikku kohtule vastava avalduse esitamisel. Kui kohus rahuldab võlgniku avalduse, saab kohus määrata vastavas asjas usaldusisikuks MTÜ Revidenti esindaja Margus Randma.

Küsimused: info@revident.ee
Margus Randma,
juhatuse liige