Revident MTÜ on asutatud missioonist parendada raamatupidamisarvestuse üleüldist kvaliteeti. Liialt sageli on täheldada, et raamatupidamisarvestus ei ole korrektne isegi auditeerimiskohustusega juriidilistel isikutel, rääkimata siis veel neist juriidilistest isikutest, kellel puudub auditeerimiskohustus. Me töötame selle nimel, et meie teostatavad revisjonid ja meie juurutatav nn. Hea Revisjoni Tava suurendaks meie klientide, kelleks on peamiselt korteriühistud ja mittetulundusühingud, ülevaadet raamatupidamisarvestusest ja annaks veendumuse, kas raamatupidamisarvestus on korraldatud nõuetekohaselt või mitte! Oleme valinud enda juhtmõtteks lause: Usalda, aga kontrolli!

Ka aitab Revident MTÜ viia usaldusisikuna läbi võlgade ümberkujundamist füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) raames. 

Samuti teostab ühingu juhatuse liige riiklikult tunnustatud finantseksperdina ekspertiise kohtutele.
 


Lugupidamisega,
Margus Randma,

MTÜ Revident juhatuse liige