MTÜ-l Revident on suur kokkupuutumus kohalike omavalitsustega. MTÜ Revident juhatuse liige on  Rahandusministeeriumi haldusreformi ekspertide töörühma liige ning MTÜ Revident on vastavalt meetme „Omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine 2016-2018“ raames korraldatud hanke tulemustele üks Rahandusministeerimi partner-konsultantidest kohalike omavalitsuste ühinemise protsessis.
MTÜ Revident juhatuse liige omab pikaajalist töökogemust kohaliku omavalitsuse finantsjuhina, mis on andnud piisava kompetentsi mõistmaks kohaliku omavalitsuse (ja selle kontserni) toimimist ning ühtlasi oskusi leida üles kitsaskohad, mida konstruktiivselt välja tuua.

Eelnev võimaldab MTÜ-l Revident ennast positsioneerida võimaliku konsultandina kohalike omavalitsuste revisjonikomisjonidele.

Meeleldi vastame Teie detailsematele päringutele.

MTÜ Revident,
juhatuse liige