MTÜ Revident juhatuse liikme CV (lühendatud)

Nimi:                     MARGUS RANDMA

Sünniaeg:            10.08.1984, Tallinn

Aadress:               Liivalaia 30-18, 10118 Tallinn

Telefon:                +372 55 00 934

E-post:            info@revident.ee

Hariduskäik:

2006 – 2010        Tallinna Tehnikaülikool, Ärirahandus ja arvestus, magistriõpe 

Magistritöö teema: Kontseptsioonide mõju AS Baltika Kontserni finantsaruannetele 

Täiendkoolitus:

2017       Olen omandamas õigusteaduse põhiaineid eesmärgiga sooritada        õigusteaduse bakalaureuse eksam. Muuhulgas olen läbimas kursust        „Ühinguõigus,“ millel näen tugevat praktilist sidet äriühingu igapäevase        juhtimisega.
2017                     Uuendatud kutsetase "Raamatupidaja VI" (uuema tasemejaotuse järgi        hetkel kõrgeim tase, mida on võimalik taotleda), Raamatupidajate Kogu

2016                     CTC0088/3 - MS Exceli automatiseerimine, TTÜ, maht 16 tundi

2014                     Eesti hea raamatupidamistava (EHRT), Audiitorkogu,  maht 8 tundi

2014                     Rahandus ja juhtimine, Audiitorkogu, maht 8 tundi

2014                     Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid, Audiitorkogu, maht 8 tundi

Lisaks olen osalenud väga mitmetel teistel finants- ja raamatupidamisvaldkonna alastel koolitustel.

Töökogemus:

mai 2013 –    detsember 2017   Saue Vallavalitsus, Finantsjuht

Peamised tööülesanded: Saue Vallavalitsuse rahanduse korraldamise eest vastutamine. Laiemas plaanis saab välja tuua kolm suuremat vastutusvaldkonda: tavapärase raamatupidamisarvestuse nõuetekohaselt korraldamine (s.h auditiprotsessi juhtimine); eelarvete koostamine ja jälgimine; finantsjuhtimine (finantseerimisallikate valik, laenuhanked, finants- ning tasuvusanalüüsid). Juhatasin 4-liikmest koosnevat meeskonda.

 

september 2010 –    aprill 2013   Saue Vallavalitsus, Finantsist           

Peamised tööülesanded: Eelarve koostamise protsessi eest vastutamine ja muud analüütilised tööd.

jaanuar 2007 –    aprill 2010   HLB Expertus Audit, Auditimanager

Peamised tööülesanded: Finantsauditi ettevalmistamine (s.h riskide hindamine) ja läbiviimine.


jaanuar 2005 –  jaanuar 2007   Firmaabi OÜ, Raamatupidaja

Peamised tööülesanded: väikeettevõtete raamatupidamine, äriplaanide ja laenuprojektide koostamine ja äriühingute asutamine.    

 

Publitseeritud artiklid:

Kolme aruande asemel kaks" (2015)

http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/08/09/kolme-aruande-asemel-kaks

Käibemaksudeklaratsiooni lisa kehtestamine on õige (2014)                                  

https://www.aripaev.ee/blog/2014/02/08/kaibemaksudeklaratsiooni-lisa-kehtestamine-on-oige

Vähikäik omavalitsuste investeeringutes kiireneb" (2012)

https://www.aripaev.ee/uudised/2012/08/05/vahikaik-omavalitsuste-investeeringutes-kiireneb

"Intressimäärade mõjust läbi õiglase väärtuse prisma" (2012)

RP Praktik

Muu:                    

Rahandusministeeriumi haldusreformi ekspertide töörühma liige (meetme „Omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine 2016-2018“)

Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige, 2015-2018