MTÜ Revident

Revident MTÜ on asutatud missioonist parendada raamatupidamisarvestuse üleüldist kvaliteeti. Liialt sageli on täheldada, et raamatupidamisarvestus ei ole korrektne isegi auditeerimiskohustusega juriidilistel isikutel, rääkimata siis veel neist juriidilistest isikutest, kellel puudub auditeerimiskohustus.

Me mitte ainult ei teosta revisjone, vaid püüame ka ühiskonnas muuta arusaama revisjonikontrolli olemusest. Meie sooviks on muuta revisjonikontroll põhjalikumaks kui see seda seni on. Ühtlasi loodame, et suureneb arusaam revisjonikontrolli vajalikkusest.

Me töötame selle nimel, et meie teostatavad revisjonid ja meie juurutatav nn. Hea Revisjoni Tava suurendaks meie klientide, kelleks on peamiselt korteriühistud ja mittetulundusühingud, ülevaadet raamatupidamisarvestusest ja annaks veendumuse, kas raamatupidamisarvestus on korraldatud nõuetekohaselt või mitte! 

Oleme valinud enda juhtmõtteks lause: Usalda, aga kontrolli!

 
Lugupidamisega,

Margus Randma,

MTÜ Revident juhatuse liige