Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (lühend - FiMS) võeti vastu 2022. aasta juunis.

Seadus loodi eelkõige eesmärgiga võimaldada makseraskustes füüsilisele isikule maksejõuetusavalduse kaudu tema võlgade ümberkujundamine või kohustustest vabastamine, tagades ühtlasi võlausaldajate kaitse. Kui võlgadest vabastamise menetluse eelduseks on pankrotimenetlus, siis võlgade ümberkujundamise eesmärk on ületada võlgniku makseraskused ja vältida pankrotimenetlust. Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui ka tema võlausaldajate õigustatud huve.

Usaldusisiku roll nende võimaluste rakendamisel on suuresti olla nn käepikendus kohtule, aidates luua vastavaid ülevaateid ja teha järelvalvet selles osas, mida kohtumääruses on võlgnikule kohustuseks seadnud. Usaldusisiku saab määrata kohus peale seda, kui võlgnik on esitanud vastava avalduse.

Mõistagi on FIMS-menetlus väga detailirohke oma nüanssides. MTÜ Revident annab esmast konsultatsiooni selles vallas ja vajadusel aitab võlgnikku kohtule vastava avalduse esitamisel.


Küsimused: info@revident.ee

Margus Randma,

juhatuse liige